Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Monday, December 19, 2011

You Can Get Instant Cash Advance In A Hurry

Hey, are you in need of instance cash advance in a hurry? Yeah! Many of us realize that it is unmanageable to know what to do in such situations. I think cash advance loans is an answer that it directly deposit money in your checking account in a same day. I know this simple solution allows you to take up smaller amounts and pay some exigency bills, credit card and other debts, or cover surprising medical expenses. No doubt, cash advance is something that makes sense because at the right time it can help you out when you are genuinely caught, some other type of family emergency.

Cash Advance
In fact, there are many loaners that offer cash advance and their services to get ride off your emergencies - but just wait. You know what? There are many deep-rooted loaners having their offices in most of the big locations and they operate it online as well. Just beware of it. Yeah! Do not be influenced by the lowest interest rates and fees, but rather stick to using esteemed and well-known payday loan providers. Here with the help of cash advance I found true way to get money at same day with a minute of simple online application form.

Here is the way that know and comprehend the nature of your necessities and they made it easy for you to not leave your house. I know all of a sudden your mind turned towards bad credit you have. But just forget about your bad credit criteria and fill up simple online application form to get easy approval. I am sure you can meet your sudden unforeseen crisis.

Tuesday, October 11, 2011

Goa : Shri Vijayadurga Devi, Keri (श्री विजयादुर्गा देवी, केरी, गोवा)

Shri Vijayadurga Devi Keri Ponda Goa
सर्वस्वरुपे सर्वेशे सर्व शक्ति समन्विते |
भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमो S स्तुते ||

केरी हे गांव पणजिपासून ३० किमी अंतरावर आहे. पोर्तुगीज काळात मुरगांव सांकवाळ परिसर सासष्टी तालुक्याचाच एक भाग होता. म्हणून पोर्तुगिजांना सांकवाळ हा गांव सासष्टी तालुक्याबरोबर मिळाला. सोळाव्या शतकात inquisition ची चाहुल लागल्याबरोबर सांकवाळ गावची Shri Vijayadurga Devi Ponda Keri येथे स्थायिक झाली. केर हा शब्द मूळ कानडीतील असून पाणथळ जागा किंवा पाण्याची तळी किंवा पाणी असलेली जमीन असा त्याचा अर्थ आहे. Inquisition च्या काळात काही काळ विजयादुर्गा देवीची मूर्ती आगापूर येथील तळ्यात ठेवण्यात आली होती. आख्यायिकेनूसार एका भक्ताच्या स्वप्नात जाउन आपली स्थापना करण्याचे सांगितल्यावर देवीला आजच्या स्थळी स्थापन केले गेले. श्री विजयादुर्गेची प्राचीन मूर्ती ही आठव्या की नवव्या शतकातील होती. त्या मूर्तीची झीज झाल्यामुळे आजची नवी मूर्ती स्थापन करण्यात आली.


Shri Vijayadurga Devi Temple Keri Ponda Goa
Picture Courtesy : Shri Vijayadurga Devi Mandir, Keri, Goa

पूराणानुसार
पार्वतिने मंगेशाला सागून आगशीहून ती शंखवाळच्या दिशेने समुद्र दर्शनासाठी निघाली. त्या वेळी वाटेत तिला कालांतक नावाचा राक्षस सगळे गांव उध्वस्त करताना दिसला. त्या भक्तांनी देवीला साकडे घातले आपला गाव प्राण वाचविण्याची विनंती केली. देवीने उग्र रूप धारण करून या कालांतकावर वार केला. एकाच वाराने कालांतकावर देवीने विजय मिळवला आणि कालांतक खाली कोसळला. म्हणून या देवीला विजयादुर्गा असे संबोधले जाते. सद्ध्याचे विजयादुर्गेचे मंदिर १८ व्या शतकातील शिल्पकलेचा उत्कृष्ट नमूना आहे. मंदिराच्या शिखरावर गोल घुमट असून मंदिराच्या सर्व भिंतीवर प्राचीन कावी कला दिसून येते. या मंदिर समितीने अजूनही ही कला तशीच संवर्धन केलेली आहे. मंदिराला बाहेर एक कल्याण मंडप आहे. तोसुद्धा लाकडी जुन्या शैलीचा. येथील एक आकर्षक उत्सव म्हणजे येथील नवरात्री अंबारी उत्सव. या देवीचे नवरात्र देवी नवरात्राबरोबर होत नाही. एकदा अवश्य इथे भेट दया.

Monday, October 10, 2011

Goa : Shri Navdurga Devi, Madkai (श्री नवदुर्गा देवी, मड्कई, गोवा)

विद्यावंतं यशस्वंतं लक्ष्मीवंतं जन कुरू
रूपं देही जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ||
फोटो सौजन्य :
श्री नवदुर्गा संस्थान मड्कई, पोंडा, गोवा
Shri Navdurga Sansthaan Madkai, Ponda, Goa

मडकई येथील श्री नवदुर्गा संस्थानच्या नवरात्रोत्सवाच्या तयारीला महिनाभर अगोदरच सुरूवात होते. देवीचे मखर, जे मागल्या वर्षी नवरात्रोस्तवानंतर चौकावरच्या जागेवर ठेवण्यात येते, ते परत अत्यंत कुशलतेने खाली उतरविण्यात येते. मखर रंगविण्याचे हे कुशल काम बोरी-फोंडा येथील च्यारी कुटुंबियांकडून संस्थान करून घेते. कार्तिक महिन्यातला जत्रोत्सव आश्विन महिन्यातला नवरात्रोस्तव हे महत्वाचे उत्सव.

अंत्रुज महालातिल सर्व मंदिरांमधे नव्ररात्रोत्सव साजरा करण्याची परंपरा आहे. भक्तगण मुद्दाम या मंदिरात जाऊन नवरात्रोस्तवाच्या मखराचे संचालन देवतांचे दर्शन घेतात. मडकईचा नवरात्रोस्तव आश्विन महिन्यातल्या शुक्ल पक्ष प्रतिपदेपासून आश्विन शुक्ल पक्ष नवमीपर्यंत साजरा करण्यात येतो. त्यामध्ये मुख्य आकर्षण असते ते मखरोत्सवाचे.


मडकईच्या नवरात्रोत्सवाची मूळ सुरूवात शके १८०३ मध्ये झाल्याची नोंद जाणकार मंडळिंकडून मिळते. नवरात्रोस्तवाला जे मखर वापरण्यात येते, त्याची निर्मिती शके १८०३ साली करण्यात आली असल्याची नोंद आढळते. नवरात्रोस्तवाची नोंद १९१० सालच्या संस्थानच्या नोंदवहित झालेली आढळते. या नोंदवहिमध्ये उस्तव कोणत्या दिवशी साजरा करायचा, याची विस्तृत माहिती नोंद केलेली आहे. नवरात्रीचा उत्सव नऊ दिवस साजरा करण्यात येतो; पण आमच्या हिंदू पंचांगाप्रमाने नवरात्रोस्तव एके वर्षी आठ, नऊ किंवा दहा दिवशी साजरा करण्यात येतो त्याप्रमाणे उत्सवाची रूपरेषा ठरविली जाते.
Clip Courtesy : YouTube

मडकईच्या नवदुर्गा संस्थानच्या नवरात्रोस्तवाचे मुख़्य आकर्षण म्हणजे पहिल्या दिवसापासून शेवटच्या दिवसापर्यंत नवदुर्गादेविची प्रत्येक दिवशी मखरात अश्वारूढ मारूतिवर आरूढ़, गाजारूढ़, मयुरारूढ़, गरूडारूढ, सिंहारूढ, भारूडारूढ (गंडभैवारूढ) आठव्या दिवशी, महानवमी दिवशी महिषासुरमर्दिनीच्या रूपात पूजा करण्यात येते. एकदातरी आपण सर्वानी या नवदुर्गादेविचे दर्शन घ्यावे.

Thursday, October 6, 2011

Pristiq Lawsuit : Get Your Rights Here!

Dear friends,

I would like to ask you a question here. Have you well-known about the terms like Atrial Septal Defects (ASD) – also known as ‘hole in the heart’ defects, Ventral Septal Defects (VSD) – hole in the heart wall, Valve Problems – malformed or stuck and won’t close, Tricuspid Valve (Ebstein’s Anomaly), Mitral Valve, Transposition of the Great Arteries / Vessels, Tetralogy of the Fallot, Hypoplastic Left Heart Syndrome (HLHS), Hypoplastic Right Heart Syndrome (HRHS), Tricuspid Atresia, Aortic Stenosis, Pulmonary Atresia and many more. Yeah! These are the names few. You know what? All these terms are related to Prestiq birth defects.

Yeah! When women taken these drugs (Pristiq) during pregnancy. It has been connected by a link to a noticeable heterogeneity of a high degree life-threatening heart and lung birth defects. Wait! I would like to clear one thing here. I never have been here to threaten you. But yes! It is my responsibility to awake and help you out with support of Prestiq lawsuit.

Just realize the dangerous essence of it. I know everyone must have a right to get legal remedy against Pristiq. That is the reason all you must shake your hands with Pristiq Lawsuit. Just move towards O’Hanlon, McCollom & Demerath – Personal Injury Lawyers – 808 West Avenue, Austin, TX. 78701 – 512-494-9949 to get your rights.

Goa : Shri Mahalaxmi Mandir, Balli (श्री महालक्ष्मी मंदिर, बाळळी, गोवा)

Shri Mahalaxmi Devi Balli Goa

या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता |
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ||

मित्रांनो,

आज या अंकात आपण बाळळी येथील श्री महालक्ष्मी देवीची माहिती करुन घेउयात. परशुरामाने अरबी समुद्र बाणाच्या साह्हायाने हटवून कोकण भूमी निर्माण केली हे मिथक प्रसिद्ध आहे. शूर्पण देश म्हणून ती प्रसिद्ध होती. त्याला स्पतकोकण असेही म्हणण्यात येई. अपरान्त हे महासप्तम या शब्दाचे प्राकृत नाम. आर्य लोक उत्तर भारतातून आपल्या देवतांसह नवीन ठिकाणी वास्तव्याला आले. त्यांनी शांतता मिळावी म्हणून येथे नव्या वसाहती निर्माण केल्या. या ठिकाणी आलेल्या देवांनी आपल्याबरोबर आपल्या कुलदेवतांबरोबरच आपल्या इतर देवदेवतांनाही आणले. या बहुतेक वसाहती नदी किनारी किंवा तळींच्या जवळ निर्माण झाल्या. त्याचं कारण त्यांची उपजीविका चालविणारी शेती त्यांना करता यावी.

Shri Mahalaxmi Devi Temple Balli Goa

अध्यात्म
आणि शिक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी त्यांनी आपल्या घराशेजारीच मंदिरे उभारली. त्यांच्या वसाहती या प्रामुख्याने सासष्टी तालुक्यातच होत्या. याच दरम्यान मध्य भारतातून काही लोक इथे आले आणि त्यांनी श्री महालक्ष्मीच्या मूर्ती आणल्या. तेही कोकण भागात स्थायिक झाले आणि त्यांनी मंदिरातून महालक्ष्मीची मूर्ती स्थापन केली. काळ मागे पडत गेला तसा हे लोक इकडे तिकडे पसरले. त्यानी कट्टा बाळळी सारख्या जंगलमय प्रदेशाचा आश्रय घेतला.

येथील अद्यात्मिक वातावरण हे त्याचं प्रमुख कारण. गोवा मुक्तीनंतर महालक्ष्मीच्या भक्तगणांनी ज्या घरात महालक्ष्मीची पूजा होत असे तिथे मंदिर बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी त्यांनी महालक्ष्मी सेवा समिति स्थापन केली. त्यांचा उद्देश्य शिक्षण, आरोग्य, सांस्कृतिक सामाजिक क्षेत्रात कार्य करण्याचा होता. या मंदिराची आणि आवाराची जुन्या वास्तुशास्त्राप्रमाणे ४६०० चौ. मी. जागेत उभारणी करण्यात येणार आहे. सद्ध्या मंदिराचे बांधकाम झालेले असून इतर अपूर्ण कामे लवकरच पूर्ण करण्यात येणार आहेत. आपणही आपल्या परीने शक्य होइल तो सहकार्य करावे.

Wednesday, October 5, 2011

Goa : Shri Navdurga Devi, Paingin (श्री नवदुर्गा देवी, पैंगीण, गोवा)

|| नवमं सिद्दीदात्री नवदुर्गा: प्रकीर्तिता:
उक्तान्येतानि नामानि ब्रम्हणैव महात्मना ||मित्रांनो,

पैंगीणच्या महालवाड्यावर श्री नवदुर्गा देवीचे मंदिर आहे. या देवीला स्थानिक लोक फ़क्त "देवती" या नावाने ओलख़तात. मंदिराच्या गर्भकुडीत असलेली ही देवीची मूर्ती मध्यमयुगीन सुंदर आहे. ही देवी चतुर्भुज असून महिषासूरमर्दिनीरूपी आहे. या मूर्तीवर कदंब मूर्तिशैलिचा प्रभाव थोडाफार दिसून येतो. कारागिराने देवीची मुद्रा, मूर्तीचे अलंकार बाकीचे तपशील कदंब शैलीत कोरण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. येथे नवरात्रित गोंधळ नावाचा प्रकार होतो. या देवीची प्रतीके म्हणून 'सत्री', तर स्थानिक देवांचे प्रतिक म्हणून 'तरंगे' 'पिल्लाकुचो' यांची उपासना केलि जाते.

एका विशिष्ट लाकडाच्या गोल दांड्याला छत्रीच्या आकाराचे तिन थर चढवले जातात. या छत्र्या पांढ-या रंगाच्या कापडाच्या बनवितात. या तिन छत्र्यांखाली नऊवारी कापडांना विशिष्ट पद्धतीने नि-या काढून घट्ट बांधली जाते. याला सत्री किंवा 'देवतेची सत्री' म्हणतात.

'पिल्लाकुचो' म्हणजे मोरांच्या पंखांचा मोठा गुच्छा. ही सजविलेली चार प्रतीके घेउन मानकरी आमोणे गावातून वाजत गाजत नवरात्रीच्यापूर्वी पैंगीणच्या श्री नवदुर्गा मंदिरात आणतात. नवरात्रित डोक्यावर 'मुंडासो' धोतर असा वेश परिधान केलेला भगत या प्रतिकांसमोर एका विशिष्ट शैलीने तलवार फिरवून तांदूळ मारतो. या दरम्यान ही प्रतीके धरलेल्या मानक-यांवर अवसर येतो. सांगण्यानंतर अवसराचे विसर्जन होते.

दोन तरंगे पिल्लकुचो मंदिरातील तुळशी व्रृंदावनाकडे नेली जातात. तेथे ही प्रतीके भाविकांच्या डोक्याला लावण्याची प्रथा आहे. नंतर दोन तरंगे सत्री मंदिराच्या पटांगणात नेऊन ढोल-ताशांच्या गजरात नाचवली जातात. यालाच गोंधळ किंवा कोकणीत "गोधोल" म्हणतात. ही तरंगे पारंपारिक कपडे परिधान केलेले मानकरीच नाचवितात. या गोंधळाची खासियत म्हणजे येथे राखून ठेवलेली परंपरा.

आपण ही या परंपरेचा मान ठेउयात आणि या नवरात्रित श्री नवदुर्गेचे दर्शन घेऊयात.

Topamax Lawsuit : All You Must Think On It!

Yeah! I know many of us now very well aware about the birth defects like Cleft Lip and Cleft Palate. It is the truth that has been based on a study conducted by the North American Antiepileptic Drug Pregnancy Registry, women who took Topamax in their first trimester of pregnancy were 11 times more likely to give birth to infants with oral clefts. It means Topamax may cause human endangerment.

Topamax lawsuitSome days back women never get or seek compensation for medical expenses due to the treatment of Topamax during pregnancy. Now it is possible with the help of Topamax lawsuit. Yeah! Just remember one thing here. Surgeries to repair a cleft lip may occur when a child is between 10 weeks and 3 months old, and cleft palate surgeries may occur in children 6 months old through 18 months old. Follow-up surgeries may begin to be performed in children who are 2 years old. If the oral cleft has affected the teeth, a teeth-ridge grafting operation may also be needed.

To carry out further treatment for your child is not possible due to monetary funds. So, it is just reminder to mothers who have already suffered due to such crisis; just call today for a Free Consultation at 877-494-9949 OR at O’Hanlon, McCollom & Demerath – Personal Injury Lawyers – 808 West Avenue, Austin, TX. 78701 – 512-494-9949. They have expertise to help you out in such crisis. Just think!

Tuesday, October 4, 2011

Goa : Shri Navdurga Devi, Bori (श्री नवदुर्गा देवी, बोरी, गोवा)

मित्रांनो, inquisition च्या काळात अनेक दैवतांनी फोंडा तालुक्यात आश्रय घेतला. बोरी गावचे आराध्य दैवत श्री नवदुर्गा त्यापैकीच एक. गोव्यातील सर्वात सुंदर नवदुर्गेची मूर्ती याच गावात आहे. काही लोकांच्या मते ही देवी मूळ सासष्टी तालुक्यातील बाणावली गावची. पोर्तुगीज दस्तऐवजात मात्र तसा उल्लेख सापडत नाही. पण एक मात्र खरे, की बाणावली ख्रिस्ती भाविक असूनही या देवीची उपासना करताना आढळतात.

श्री नवदुर्गा देवीची मूर्ती महिशासूरमर्दिनी रुपी आहे. अशी कोरीव अप्रतिम महिषासूरमर्दिनीची मूर्ती गोव्यात एकमेव असावी. मूर्ती चतुर्भुज असून देवी महिषासुर राक्षसाचा आपल्या हातातील त्रिशुलाने वध करते, असे दर्शविणारी आहे. अर्ध पशुरूप अर्ध मानवस्वरूपात महिषासुर फारच कमी मूर्तीत पाहायला मिळतो. देवीच्या डाव्या पायाजवळ सिंह आहे. हा सिंह हुबेहूब कदंब साम्राज्याच्या राजचिन्हासारखा दिसतो.

गोवा कदंब साम्राज्याचे राजचिन्ह सिंह होते. हा सिंह विशिष्ट शैलीचा होता; पण याचा फ़क्त एकच अवशेष आज गोव्यात शिल्लक आहे. पिलार सेमिनरिच्या संग्रहालयात हा पुरातत्वा अवशेष ठेवलेला आहे. या चिन्हाचे दुसरे उदाहरण बोरीतील नवदुर्गेच्या मूर्तीशेजारी आहे, असे म्हणने चुकीचे ठरणार नाही. ही मूर्ती कदंब-होयसळ शैलीची असून १२ व्या शतकातील असावी. बोरिच्या या मंदिरात देवीला एका विशिष्ट शैलीचा पारंपारिक अलंकार केला जातो. याला कोकणीत "गंधा अलंकार" किंवा "गंधा पुजेचो अलंकार" म्हणतात. बकुळीच्या (ओवळां) काष्टाचे गंध उगाळून त्यामधे वेगावेगळे रंग घातले जातात. या रंगीत गंधातून देवांचे किंवा देवींचे अवयव दागिने दाखवले जातात. अशा -हेचा अलंकार फार कमी मंदिरात केला जातो. काही मंदिरात तर या पद्धतीचा अलंकार करण्याची प्रथा आता बंद केली आहे.

आपण सर्वजण मात्र या नवरात्रित श्री नवदुर्गा देवी चे दर्शन घ्यायला विसरु नका.

Saturday, October 1, 2011

Goa : Shri Mahalaxmi Devi Bandora (श्री महालक्ष्मी देवी बांदोरा, गोवा)

नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुरपूजिते
शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मे नमो S स्तुते ||

Shri Mahalaxmi Devi Bandora Goaफोंडा तालुक्यातील बांदिवडेत (Shri Mahalaxmi Devi Bandora) श्री महालक्ष्मी, श्री नागेश ही दोन प्रमुख दैवते आहेत. या गावात कदंब साम्राज्याचे अनेक ताम्रपत मिळालेले आहेत, तसेच दोन शिलालेख आढलेले आहेत. यातील एक शिलालेख श्री नागेशी मंदिराच्या बाहेर असून, त्यावर सन १४१३ ही तारीख आढळते. विजयनगर साम्राज्याचे राजा देवरा दूसरा यांचे आधिपत्य गोव्यावर होते, हे सांगणारा हा पहिला शिलालेख.

काहींच्या मते बांदिवडेची श्री महालक्ष्मी ही कोलवे गावाहून स्थलांतर केलेली आहे; पण ते सत्य नसल्याचे श्री नागेश देवालायाच्या समोरील शिलालेख स्पष्ट करतो. कोलवे गावच्या श्री महालक्ष्मीला बांदिवडे येथे स्थलांतर केल्याची गोष्ट खरी आहे; पण ती ही देवी नसून, त्या देवीची मूर्ती याच मंदिरातील गर्भाग्रुहात आहे. रामनवमीच्या दिवशी या देवीला मोठ्या रथात बसवून तो रथ नावापूरता काही अंतर ओढला जातो. दुस-या दिवशी सकाळी या मूर्तिबरोबर बांदिवडेच्या (Shri Mahalaxmi Devi Bandora) श्री महालक्ष्मीची उत्सवमूर्ती विराजमान होते हा रथ मंदिराभोवती ओढला जातो.

सासष्टी तालुक्यातील कोलवा या गावात पोर्तुगीजपूर्व काळात श्री महालक्ष्मीचे मंदिर होते. पोर्तुगिजांच्या inquisition म्हणजे बाटाबाटीला कंटाळून भक्तांनी या देवीला फोंडा तालुक्यातील तळावली या गावात आणली. या गावात काही काळ या देवीला ठेवली गेली. त्यानंतर तिचे स्थलांतर बांदिवडेच्या श्री महालक्ष्मीच्या मंदिरात करण्यात आले. ज्या ठिकाणी या तळावली गावात ही मूर्ती ठेवण्यात आली, त्या जागी आज मोठे मंदिर आहे. तसेच त्या देवीची आठवण म्हणून देवीची संगमरवरी पावले पुजली जात आहेत. या देवीची मूर्ती अत्यंत लहान असून ती घातूची आहे.

श्री महालक्ष्मीच्या मंदिरातील मूळ मूर्ती पाषाणी असून त्यावर १५ व्या शतकातील कोरीवकाम दिसते. तरी ही मूर्ती नवीन असून ती जुन्या शैलीत बनवलेली आहे. खरेतर उद्या म्हणजे ०२ आक्टोबर'११ ला श्री महालक्ष्मीच्या दर्शनाला जायचे मी planning केले आहे. पण आपण गोवेकर या नवारात्रित (Shri Mahalaxmi Devi Bandora) श्री महालक्ष्मीचे दर्शन आवर्जून घ्यावे.

Goa : (Shree Shantadurgadevi Kunkulikarin, Fatorpa) श्री शांतादुर्गा देवी कुंकळळीकरीण, फातर्पा गोवा

अब्जावासे नमस्तुभ्यं चपलायै नमो नम:|
चंचलाई नमस्तुभ्यं ललितायै नमो नम: ||

श्री शांतादुर्गादेवी कवळे येथील दर्शन आटोपून आम्ही श्री शांतादुर्गा देवी कुंकळळीकरीण, फातर्पा इथे दर्शनासाठी येउन पोहोचलो. श्री शांतादुर्गा वेगवेगळ्या रूपात समावलेली आहे. (Shree Shantadurga Fatorpa) श्री शांतादुर्गा कुंकळळीकरीणचे स्वरूप महिषासूर मर्दिनिचे असून हातात ढाल, तलवार, त्रिशूल भाला ही आयुधे असून पायाजवळ रेडा आहे. तसेच सामर्थ्याचे प्रतिक असलेला सिंह तिचे वाहन. अशी ही चैतन्यमय महामाया चांदी, सोने, मोती, ही-याच्या अलंकाराने लखलखणारी शक्ति पाहून भाविकांसमोर प्रकट झाल्याचा भास् होतो.

deepstambhमखरोत्सवाची सजावट करण्यासाठी मंदिराच्या चौकावर अंत्रालयाच्या द्वारासमोर छताला जाड लोखंडी आडवी दांडी बसवून जाड आकड्याला मखर टांगले जाते. या मखराची सजावट पारंपारिक दैवज्ञांकडून केली जाई. श्री शांतादुर्गा देवी कुंकळळीकरीणच्या दर्शनाला येणारे भाविक कळसाचे दर्शन घेउन मंदिराच्या पाय-यांना नमस्कार करून आपले लक्ष देवीच्या चरणाकडे केंद्रित करून कृपादृष्टि ठेवण्याची प्रार्थना करतात.

पंचमीच्या दिवशी भव्यदिव्य मखर रंगीबेरंगी फुलांनी विद्युत् रोषणाईने सजवून देवीची उत्सवमूर्ती मखराच्या मध्यभागी बसवली जाते. पंचमी ते महानवमीला मंदिरामधिल उत्सवी वातावरणास भजन, पुराण, किर्तनाने सुरूवात होते. दसरोत्सवापर्यंत हा ओसंड़ता उत्साह भाविकांच्या तनामनाला वेड लावून जातो. पंचमी ते नवमीपर्यंत प्रत्येक रात्री मखरातिल देवी सिंहारूढ झालेली असून महिषासूराचा वध करताना उग्र रूपात सामावलेली असते. उत्सवाची सुरूवात रात्री आकार उदंगीला तूप-साखरेचा नैवैद्य दाखवून, मंदिरात पुराण वाचून श्री खंडेरायाची वाजंत्रिच्या तालसुराने पालखीची मिरवणूक मंदिराभोवती काढली जाते. त्यानंतर गाभा-यातील देवीच्या मूर्तीची आरती होते. पुरोहित देवीची आरती करतो. समोरून चौकावर दोन्ही बाजुंनी बारा वांगडी भाविक बसलेले असतात. शहनाई, कासाळे, ढोल, ताशे या पारंपारिक वाद्द्यांच्या तालावर भव्यदिव्य मखर झुलवले जाते.

आपण सर्वांनी या नवरात्रोत्सवात Shree Shantadurga Fatorpa श्री शांतादुर्गादेवी कुंकळळीकरीण फातर्पा इथे भेट द्यावी.

Friday, September 30, 2011

Goa : Shri Shantadurga Kavlem (श्री शांतादुर्गा कवळे, गोवा)

|| सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके || शरण्ये त्र्यंबके गौरि नारायणि नमोSस्तुते ||

shree shantadurga devi kawale
श्रीशांता विजयपदा विजयते दुर्गा हृदा तां भजे |
कुद्धौ शान्तियुतो कृतो हरिहरो कृत्वाSधिहस्ते यया ||
शांताये नमो नमो नहि परं यस्या ममाSलंबनम |
शांताया खलु किकरोSस्मी स्मतां तत्पादयोर्मे मना ||


shri shantadurgadevi kawaleमित्रांनो,

लवकरच नवरात्रीचे पर्व सुरु होत आहे. आपणा सर्वांना नवरात्रोत्सवाच्या मन:पुर्वक शुभेच्छा. आज संध्याकाळी मी, माझी फॅमिली आणि माझा मित्र गिरीश पालेकर फॅमिलीसह श्री शांतादुर्गादेवी, कवळे (Shree Shantadurgadevi, Kavlem, Goa) आणि श्री शांतादुर्गा देवी कुंकळळीकरीण, फातर्पा या ठिकाणी दर्शनाचा योग आला.

गोव्यातील सर्व भक्तजनांना नवरात्रीच्या निमित्ताने सहज दर्शनाचा योग आलेला आहे. आम्ही संध्याकाळी श्री शांतादुर्गादेवी, कवळे साठी दर्शनाला निघालो. होय! रस्ता चुकत चुकत गेलो पण शेवटी इच्छित स्थळी जाऊन पोहोचलोत.

shri shantadurga devi kawale goaफोंडा तालुक्यातील कवळे येथील श्री शांतादुर्गा देवीचे मंदिर भव्य असून मंदिराची शैली चित्तवेधक आहे. या मंदिराच्या शिख़रावरील मनोरा अष्टकोनी असून बराच उंच आहे. त्यावर गोलाकार घुड आहे. या शिखरासारखे दुसरे शिखर गोव्यात इतर कोणत्याच ठिकाणी आढळत नाही. कवळेच्या मंदिरासमोर एक प्रचंड दीपस्तंभ आहे. त्याच्यामागे एक मोठा तलावदेखिल आहे. या देवीने शिव आणि विष्णू यांच्यामधे निर्माण झालेल्या वादाचे निवारण केले होते, म्हणून या देवीला श्री शांतादुर्गा असे संबोधण्यात आले, असे सांगतात. सध्या मंदिरात असलेली या देवीची मूळ मूर्ती धातुची असून ती समभंग मुद्रेत आहे. सन १८९८ मधे श्री शांतादुर्गेची मूळ मूर्ती पठाणांनी चोरून नेली. नवीन मूर्ती स्थापित करेपर्यंत मंदिराशेजारी असलेल्या गौडपादाचार्य मठातील देवीची मूर्ती या मंदिरात आणून स्थापन करण्यात आली.
१९ मार्च १९०२ साली नवीन मूर्तीची स्थापना करण्यात आली. मठातून आणलेली ती मूर्ती त्याच गर्भग्रृहात ठेवण्यात आली आहे. देवी मूळ सासष्टी तालुक्यातील केळशी किंवा केळोशी गावची १५६० सालच्या पोर्तुगिजांच्या र्धमछळामुळे देवीला फोंडा तालुक्यातील सध्याच्या कवळे गावात आणली. आजदेखिल सासष्टिच्या केळशी गावात या देवीचे प्राचीन स्थळ आहे.

shree shantadurgadevi goa kawaleकवळेचे सध्याचे मंदिर नेमके कधी बांधले, याची नोंद आढळत नाही; पण १८ व्या शतकातसुध्दा या मंदिराची वास्तु उभी असल्याचे पुरावे आढळतात. १७६० साली हे देवालय नरोराम नावाच्या मंत्र्याने बांधून दिले. ते साता-याच्या छत्रपती शाहू महाराजांच्या दरबारात मंत्रिपद सांभाळत होते. नरोराम यांचे मूळ नाव नरोराम शेणवी. ते वेंगुर्ल्यानजीक असलेल्या कोचरे गावचे. आजदेखिल त्यांचा एखादा वंशज देवीच्या भेटीस आला तर त्याला मोठ्या मानाने देवालयात आणण्याचा परिपाठ आहे.

तर मित्रांनो, या नवरात्रिमधे श्री शांतादुर्गा देवी, कवळे
(Shree Shantadurgadevi, Kavlem, Goa) येथील दर्शन चुकवू नका!

श्री शांतादुर्गादेवी, कवळे फोंडा येथील नवरात्रोत्सवाच्या कार्यक्रमासाठी (Shree Shantadurga navraatri utsav program) इथे क्लीक करा.

Monday, September 26, 2011

Goa : The Old City - II

Friends, here all you can find more information to visit the places within Goa.

On the Holy Hill where now stands the Tower of St. Augustine. The New College of St. Paul or of St. Rock, the second institution of the Jesuits (1580) - the two stones marking the site have now disappeared when Navelkar's Complex was built.

The Augustinian College and Church of Our Lady of Populo (1633) and Church of Our Lady of Grace (Graca-1602) now all in ruins, except the Tower to the North.

On the outerio de Sto Amaro (Hill of St. Amaro) - somewhere in the direction of the old St. Paul's College there stood the :

01. Paroquial Church of St. Alex (1597-1610), near the Convent of the Carmelites which no longer exists.

02. Convent and Church of the Carmelites (1621) which has disappeared now - only the altar stands there surrounded by bushes, etc.

03. Collegiate of Our Lady of Light (before 1541) on the "Monte de Boa Vista" to the South of the City (Cfr. The Miraculous Cross).

At Dauji, East of the City - along the river Mandovi:

01. There existed the Convent and the Church of Mother of God (1567);

02. The Paroquial Church of Santa Lucia (before 1541);

03. The Paroquial Church of St. Joseph

All these three institutions are not there any more....so stay tuned with Old City - Goa

Cosmetology School : The Real Sucess

Friends, all we know that the beauty is an outstanding example of its kind. Yeah! It’s true. But to take care of such an outstanding beauty we need exclusive beauty treatments. But the problem is that we could not have such type of skill to make him/her beauty what he/she expected most. What to do in such situation? Yeah! I know all we must have the study and application of beauty treatment that is what the world called it as cosmetology.

Yeah! To become a great cosmetologist or say an expertise in beauty treatment; you can choose your career as a Shampoo Technician, Manicure, Aesthetician, Nail technician, Electrologist, Hair Stylist or Hair Colorist. In fact, to get such expertise knowledge you must have exclusive training. Off course! There are many Cosmetology school available at your finger tips. But really all these are worth you to become a great cosmetologist? Why not shake your hands with “Regency Beauty Institute at Brooklyn Park?

Cosmetology SchoolI think it is a great choice for you to get in Regency Beauty Institute Cosmetology school. You know what? It founded more than 50 years ago in Minneapolis. Here you will learn about how to help others look and feel their best through the use of various beauty products and techniques. I think doing the right thing for the wrong reason is rarely an avenue for success. To get a success and expertise in your most beloved area just dial at (800) 787-6456 for more information.

This blog post was based on information provided by Blogitive. For more information, please visit Blogitive.com or contact Regency Beauty Institute – 7100 Northland Circle, Suite 312 – Brooklyn Park, MN 55428

Sunday, September 25, 2011

Goa : The Old City - I

Friends,

All you welcome to the Old City of Goa. Once it called Rome of the East because of the large number of Churches and Convents that existed there. It was the Capital of the Portuguese Empire and Centre of Christianity in the East; now only 13 Churches and chapels are standing whose historical sketches I am elaborating here with.

There were many places of St. Thomas, The Apostle (1560), in the direction of the East, after the old college of Saint Paul's College.

The Church of St. Lazarus (1530-31) with the Chapel of St. Louis, King of France, towards the Eastern boundary of the City.

The Convent and Church of St. Dominic (1950), in the direction of the East, near the Southern banks of River, Mandovi or Manddvi.

The Chapel of Our Lady of Mercy, attached to the Dominican Convent.

Chapel of St. John the Baptist, in front of the Convent of St. Dominic.

The Church of the Holy Trinity (1565-1575) in the Southern direction where now stands, the Pagoda of Xiva or Thirta of Brahmapur; near the present ELA FARM.

So, all you are welcome to visit Goa - The Old City of wonders...

Summer Olympics 2012 : London Waiting For You

Friends, many times all you will regularly hear from visitors how overpriced London can be. Yeah! It is totally based on individuals experience about London. But if you ask me about London’ then I just say London has lots of places that are free including museums and galleries, musical and ceremonial performances along with shopping and markets. Yeah! It is true. In fact, London has so much to offer for all age groups and budgets.

London Summer Olympics 2012
Now countdown begins to Summer Olympics 2012 event. So, all you have the great opportunity to get an experience in London through Summer Olympics 2012. Yeah! London has a lot to offer the customer from large department stores to exclusive boutiques. There are many areas to go on shopping trips, such as Oxford Street, Covent Garden, and Knightsbridge. Even you can browse many street markets at London what you like most.

Yeah! I know there is leading difficulty to get accommodation in London during this event. But I think it is not a prima issue. Here London Olympics accommodation serves and provide you the best accommodation what you expected most. Once you get in your accommodation just make up your mind to visit many major London attractions like British Museum, Buckingham Palace, Kensington Palace, London Zoo, National Gallery, Madame Tussauds, Sea Life London Aquarium, Tate Britain, Tate Modern, Tower Bridge Exhibition, Tower of London, Trafalgar Square, Westminster Abbey, London Art Galleries and Museums Late Openings.

London City
Yeah! Friends, the Olympic Games of London City on 2012 will be taking place on July 27 until August 12. I know this game had been expected hopefully to draw in lots of international visitors to the city. It is also hoped-for to be jammed by own people. So be preparing to get your most expected suit at any London apartments. So dear friends, London is waiting for you to just grab your own ticket (for you and your family) to get a rich experience at Summer Olympics 2012.

Sunday, July 31, 2011

Nagartas Fall : A Natural Scenic Attraction

मित्रांनो काय करणार आहात weekend ला? नक्कीच एखाद्या प्रेक्षणीय स्थळी जाणार असाल ... जर असे planning असेल तर Nagartas Fall ला भेट द्या एकदा या पावसाळ्यात ....


होय! बेळगांव-आंबोली मार्गावरून आज-याकडे जाणा-या वळणाच्या थोड़े आधी हा Nagartas Fall पहायला मिळतो. चंदगडहून साधारण वीस-बावीस किलोमीटरवर हा सुंदर Fall दिसतो. निसर्गातलं सौंदर्य कदाचित शब्द्बबध्द करता येणार नाही, परंतु ते सौंदर्य मनाला भुरळ घातल्याशिवाय राहात नाही. असं सांगितलं जातं की या fall पासून थोडयाच अंतरावर असलेल्या छोट्या गावाचं रक्षण करणारा क्षेत्रपाल या ठिकाणी पण अदृश्य स्वरूपात वास करतो. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी या fall जवळ बांधलेल्या तीनही बाजूनी उघड्या असलेल्या छोट्याश्या देवळात कोणी राहात नाही. अर्थात लोकांची ही श्रद्धा आहे.

या fall जवळ इतर कोणतीही इमारत वा दुसरे कसले बांधकाम नाही. त्याच्या आजूबाजूस दाट झाडी, उंच डोंगर दिसतात. डाव्या बाजुला रस्ता, त्या बाजूला हिरव्यागार रंगानी नटलेले डोंगर मोठं विलोभनीय दृश्य दिसतं हे fall आणि त्यामुळे निर्माण झालेली घळ पाहण्यासाठी तीन ठिकाणी पाय-या, कठडे आणि लोखंडी रेलिंग्ज्स केलेले आहेत. इथे जाउन पाहिल्यावर चिंचोली, खोSS दरी पाहता येते. पाण्याचा प्रवाह इतका जबरदस्त की त्या मा-याने काळा कातळही चिरत जाउन अरुंद पण खोल घळ निर्माण झालेली आहे. ही घळ इतकी अरुंद आहे की एखादा जाड़ा माणूस खाली पडला तरी मधेच अडकण्याची दाट शक्यता. Fall मधून कोसळताना पाणीही शुभ्र अगदी दुधासारखे दिसते .... fall च्या मागे सपाट भागावरून पाणी वाहात येताना आजुबाजूचे वृक्ष आपली छाया त्यात पाहात असावेत, असे वाटते. Fall कोसळताना उडणारे तुषार पाहताना पाण्याचा प्रवाह खाली वाहतो आहे, असे वाटतच नाही.

निसर्गाचा सहवास कशाही रुपात लाभों, त्याचा आनंद आणि समाधान मिळाल्याशिवाय रहात नाही. अंबोलिचा Fall रस्त्याकडेच्या उंच डोंगरावरून खाली कोसळतो. तसाच नांगरतास Fall रस्त्याच्या दुस-या बाजूस असलेल्या खोल दरीत रस्त्याच्या समांतर खाली कोसळतो. हा Fall केव्हा आणि कसा आकारला गेला असावा, हे समजणे कठीण. ३० जून ... सायंकाळची वेळ .... पावसाची रिमझिम चालूच होती. रस्त्यावर वाहतूक विरळच होती. पडणा-या पाण्याचा आवाज दरीत घुमत होता. त्या आवाजावर आजूबाजूचे जंगल डोलत उभे होते. रस्त्याच्या कडेच्या गर्द झाडीतून चिमण्यांचा चिवचिवाट स्पष्टपणे ऐकू येत होता. पांढुरक्या ढ्गातून सायंकाळच्या सूर्याची किरणं झिरपत होती. डोंगर उतारावर कोवळे हिरवे पोपटी रंगाचे लुसलुशित गवत हसत होते. त्रृणफुले विविध रंगानी सजली होती. आजूबाजूची झाडे त्याकडे पाहून हसत होती. हवेतला गारवा मनाला सुखद वाटत होता. जेव्हा माणूस अस्तित्वात नव्हता, तेव्हादेखिल हा निसर्ग असाच असणार, नद्या, नाले असेच वहात असणार. म्हणजे निसर्ग फक्त माणसासाठी नाहीच. तो सर्व पशु, पक्षी, छोटी छोटी फुलपाखरे यासाठी आहे, हे खरे. परंतू निसर्ग फक्त माणसासाठी निर्माण झाला असे मानून, त्यावर सत्ता प्रस्थापित करण्याचा मोह माणसाला आवरता येत नाही आहे.

जंगलतोड करुन, नद्यानाले मुजवून डोंगर खोदून मानवी वसाहत अस्तित्वात येऊ लागल्यामुळे जंगलांना, निसर्गाला फार मोठा धोका निर्माण होऊ लागला आहे, असे दिसते. निसर्गापासून मिळणारे समाधान आता दुर्मिळ होत चालले आहे. निसर्गातील अनेक पक्ष्यांच्या प्रजाति नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. काही नष्ट झाल्या आहेत. पर्यावरणाचा समतोल बिघडू लागला आहे. याचा परिणाम मानवी जीवनावर होणार आहे. वृक्षतोड जितक्या जोमाने घडते आहे तितक्या जोमाने वृक्ष लागवड होताना दिसत नाही. वाढणारी लोकसंख्या आणि जागेची टंचाई या गोष्टी धरल्या, तरी अजूनही खूप भाग वृक्षसंवर्धनासाठी जागा आहे. या उपलब्ध जागांचा व्यवस्थित उपयोग करुन त्यावर वृक्षसंवर्धन कार्यक्रम राबविल्यास बराच उपयोग होईल.

असो, पण तुम्ही मात्र ही Nagartas Fall पहाण्याची संधि सोडू नका एवढेच...!!!

Nagartas Fall बद्दल इथे क्लिक करा.

Friday, April 29, 2011

Shopping at PosyLane

Yeah! I know. It is the time to move on tour and you are searching for trendy personalized tote bags. Yes! I think it is the right selection what you are keeping in mind while on tour. It is not only carries items but it proved as today’s style statement for women at all ages. These personalized tote bags are made from canvas, nylon and seersucker. So you need not worry about its enduringness. In fact, if you are thinking for canvas tote bags that are usually very powerful and hold straight sides very well. On the other side you can have a choice to select Nylon and seersucker bags that are much softer in structure. It is the right gift to offer your beloved one.

Even you must think to get laundry bags which have already been proved a great value for the money. Yeah! It is one of the most buying items for a woman that gives them relaxation to store their clothing. Off course, everyone fall in love at first sight due to its pleasant colors. Here is the opportunity to choose 14 laundry bag designs what you required most.

The place called “PosyLane” is your next shopping stop where you can buy preschool nap mats for your lovingly kid. Yeah! These preschool nap mats comes in one pad, blanket and pillow all attached. So there is no need to keep it separately in other options. All we know that every child likes colors and fascinates about it. If a colorful preschool nap mats makes a smile on his/her faces then no doubt you must go for the same. Are you thinking about it? If yes, then just remember the name and place to shop.

Sunday, April 3, 2011

Shigmotsav Margao : Live April 3, 2011

It is one of the most colorful festivals in Goa, Shigmo is celebrated by the Hindu majority with joyous festivities and elaborate parades. On the eve of Shigmo, usually observed in the month of March, a fiesta of color and rich cultural heritage unfolds across the length and breadth of Goa. Also known as Shigmotsav, the festival spans over a fortnight, with different days earmarked for celebrations in diverse areas.

The continuous beats of the dhols certainly dashed up some crazy excitement as the crowds and performers alike were seen going into a frenzy as 45 'Chitraraths', 8 'Romtamells' and 21 folk dance troupes participated in the Margao Shigmo parade on Sunday. Shigmo is often called the Goa's version of Holi.


A celebrant who shares in a noisy party of all age groups, tourists and a large number of children, including myself lined up the route of the parade from Holy Spirit Church square till the MMC square. The presentation depicted mythological and traditional theme based floats, folklore in fancy dress, dances and other facets of Goa's culture. The cultural festival of the masses was organised by the Margao Shigmotsav Samiti headed by the chief minister Digambar Kamat and two famous Marathi actors Makarand Anaspure and Amruta Khanvilkar graced the event.


Colourfully dressed participants marched with wooden poles and umbrellas in eye-catching attire to the rhythm of the beating drums. The long processions had participants in various kinds of headgear, vibrant costumes, masks and jewellery. The traditional musical instruments added a steady momentum to the celebrations.The participants were from villages from Ponda, Mardol, Sanguem, Sarvodem. Moving on to the 'Romtamell', creating history in Margao each of the 8 groups had a minimum number of 100 members. The first three were all women group and Margao group persuaded the MMC chief Sushila Naik and the CM's wife Asha Kamat to dance with them. The last troupe was even bigger and more impressive than previous years as it had a palanquin ('palki') and images of Hindu deities like Hanuman. April 03, 2011 - Near Margao Municipal area I have captured these snaps of beautiful Margao Shigmostav ceremony. I know all Goans may like it. All Goans who are residing apart from Goa can join "Shigmostav Goa" on FaceBook.

Colva Beach Goa : Place For Adventure Sport

All you must choose to go to Goa Colva beach. The frilly movements of the sea appear as if the sea is lazily enjoying the twitching a feeling of excitement and heightened interest spread by the waves riding over it. This is how you can describe the sea at Colva beach. You go to Colva beach just to laze, laze and laze. Just gather your collection of interesting books and head for Goa's Colva beach. You can enjoy the day reading the book with just the whispers of the sea to disturb you.

Yeah! It is so special because many of us choose to go to the Goa Colva beach to experience a change from the crowded Anjuna or Calangute beaches. Colva beach in Goa is one beach which is usually less crowded. There are many shacks lined up along the Colva beach which offers you delicious Goan cuisine to be washed down by innovative cock-tails. Sit in one of those shack, savour the mouth-watering food while looking at the vast sea in front of you.

Though there are eating joints and hotels around Colva, the Colva beach still manages to keep its serenity in tact. Unlike Anjuna or Calangute, Colva beach in Goa gained popularity only lately. Over the years, many hotels and buildings have sprung from nowhere in and around these beaches in Goa. Colva beach is one of those beaches in this small Indian state of Goa that is developing at a very good pace.

About 2 km away from Colva beach is the Benaulim beach, which is more peaceful and serene than the Colva beach. Benaulim provides an escape to see nature in its full bounty with few tourists to disturb its peace. One can still see spot old Portuguese houses.

Yeah! It is true. Colva Beach is the place for adventure sport especially parasailing. If you would like to take an experience of parasailing in Goa then surely you must visit at Colva Beach Goa. The little distance from Margao City is 6 kms to Colva Beach.
You can purchase export quality garments on beach side stores at affordable rates. Today I have been at Colva Beach. But I am alone. I know the time come to enjoy with my wife and naughty kid. Till then just enjoy at Colva beach.